Общи условия за наемане на автомобил

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЕМАТЕЛИТЕ

Наемателят трябва да представи валидна шофьорска книжка и личен паспорт. Само одобрените и упълномощените предварително в договора шофьори имат право да управляват наетия автомобил.

 

ШОФЬОР И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР

Наемане на автомобил с шофьор струва 20 EURO/ден за София, за страната е 20 EURO/ден + H.A, при 8 часов работен ден. Допълнителен шофьор се заявява при наемането на автомобила. Услугата е безплатна.

 

НАЕМНИ ЦЕНИ

Всички цени са в EURO.
Дневния наем е за 24 часа от началото на наемане. За закъснение при връщане на автомобила от 1 до 3 часа се заплаща 1/2 ден, за повече от 3 часа - цял ден.
Уикенд тарифа е валидна от 16:00 Петък до 10:00 Понеделник.
Месечната тарифа е валидна за 30 дни.
Минималния срок за наемане е 24 часа.
Наемната цена включва:
- пробег без ограничения в изминатите километри
- масло и поддръжка
- застраховка на всички места в автомобила
- наеманият автомобил е застрахован по Гражданска отговорност (Г.О.) по-високо ниво
- пълно Автокаско, което покрива отговорността на наемателя за щети по наетия автомобил освен случаи когато :
- налице са щети по гумите които не са причинени от пожар или катастрофа;
- автомобилът е управляван под влияние на алкохол или медикаменти;
- не е представен протокол от полицията при връщането на автомобила;

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме следните кредитни карти : VISA, Eurocard/Mastercard.
При плащане в брой се приемат всички конвертируеми валути или равностойност в лева.
ДЕПОЗИТА и пълната наемна цена се предплащат.

Visa Card   MasterCard

 

ДОСТАВКА И ПРИБИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА

За района на София - безплатно - в работно време.
Наемане или връщане от летище София - безплатно - в работно време.
За доставки в друг град - след запитване в офиса.
Работно време: от 9:00 до 18:00 часа (от понеделник до петък)

 

ГОРИВО

Наемната цена не включва гориво. Ако автомобила се върне с гориво по-малко отколкото при наемането, липсващото гориво се заплаща от наемателя.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Детско столче, GPS навигация, ски багажник, вериги за сняг - 2 (две) евро на ден ,максимум 50 (петдесет) евро.

НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА ЧУЖБИНА

В случай когато клиентът възнамерява да използува автомобила извън страната, трябва предварително да уведоми МD рент а кар и да заплати стойността за допълнителна застраховка.